GIỚI THIỆU CHUNG

Tên trường: Trường Tiểu học Xuân Đình

Địa chỉ: Thôn Cựu Lục – Xã Xuân Đình – H. Phúc Thọ - TP. Hà Nội

Số điện thoại:  0243 3924 521  

Email: c1xuandinh-phuctho@hanoiedu.vn

Website:

  1. Đặc điểm tình hình

Ngày 1 tháng 3 năm 2020 UBND huyện Phúc Thọ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của UB thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập hai xã Xuân Phú và Cẩm Đình thành xã Xuân Đình. Trên cơ sở đó ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Phúc Thọ ra quyết định số 2779/UBND - QĐ về việc thành lập trường tiểu học Xuân Đình trên cơ sở sáp nhập hai trường Tiểu học Xuân Phú và Tiểu học Cẩm Đình. Trường có 02 điểm trường: 01 điểm chính và 01 điểm lẻ

+ Điểm chính: nằm tại Thôn Cựu Lục, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Với diện tích 3100m2

+ Điểm lẻ: nằm tại Thôn Cẩm Đình, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Với diện tích hơn 2.500 m2

2. Cơ cấu tổ chức

a/ Quy mô trường lớp và học sinh.

- Tổng số lớp: 20 lớp, 5 khối

- Tổng số học sinh: 672