UBND HUYỆN PHÚC THỌ    
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐÌNH    
       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
Năm học 2022 - 2023
       
ThứBuổiTiếtLớp 2A1Lớp 2A2Lớp 2A3Ghi chú
HAISáng1HĐTNHĐTNHĐTN 
2ToánToánToán 
3TVTVTV 
4TVTVTV 
Chiều5HDHHDHNhạc 
6HDHHDHHDH 
7Đạo đứcĐạo đứcTD 
8 
BASáng1ToánToánToán 
2TVTVTV 
3TVTALKTV 
4TALKTVTNXH 
Chiều5HDHĐọcHDH 
6ĐọcHDHHDH 
7TNXHTNXHĐọc 
8 
Sáng1ToánToánToán 
2TVTVTV 
3TDNhạcTALK 
4NhạcTDTALK 
Chiều5TVTVTV 
6HDHHDHHDH 
7HĐTNHĐTNMT 
8HỌP TỔ CM
NĂMSáng1ToánToánToán 
2TVTVTV 
3TVTALKTV 
4TALKTVTNXH 
Chiều5MTHDHHDH 
6HDHMTHĐTN 
7HĐTTHĐTTHĐTT 
8NTTCNTTCNTTC 
SÁUSáng1ToánToánToán 
2TVTVTV 
3TDTVTV 
4TVTDĐạo đức 
Chiều5HDHHDHHDH 
6TNXHTNXHHĐTN 
7HĐTNHĐTNTD 
8 
   T/M BAN GIÁM HIỆU