UBND HUYỆN PHÚC THỌ     
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐÌNH    
        
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 
Năm học 2022 - 2023 
        
ThứBuổiTiếtLớp 4A1Lớp 4A2Lớp 4A3Lớp 4A4Ghi chú
HAISáng1CCCCCCCC 
2ToánToánToánTin 
3T.ĐọcT.ĐọcT.ĐọcToán 
4K.HọcK.HọcK.HọcT.Đọc 
Chiều5HDHHDHHDHTD 
6HDHHDHHDHNhạc 
7L.SửL.SửL.SửHDH 
8  
BASáng1TDTinToánToán 
2TinTDCh.tảCh.tả 
3ToánToánTDAnh 
4Ch.tảCh.tảTinAnh 
Chiều5NhạcAnhHDHHDH 
6AnhNhạcĐạo đứcK.học 
7HDHHDHNhạcHDH 
8  
Sáng1ToánToánToánToán 
2LTVCLTVCLTVCLTVC 
3K.CHK.CHK.CHK.CH 
4Đạo đứcĐạo đứcAnhLịch sử 
Chiều5HDHHDHĐọcM.TH 
6HĐTTĐọcHDHHDH 
7ĐọcHĐTTHĐTTHĐTT 
8HỌP TỔ CM 
NĂMSáng1TDM.THToánToán 
2M.THTDT.ĐọcT.Đọc 
3ToánToánTDTLV 
4T.ĐọcT.ĐọcM.THĐạo đức 
Chiều5TLVTLVTLVHDH 
6Địa lýĐịa lýĐịa lýĐịa lý 
7AnhHDHHDHĐọc 
8HDHAnhK.HọcK.Học 
SÁUSáng1ToánToánToánToán 
2LTVCLTVCLTVCLTVC 
3TLVTLVTLVTLV 
4K.thuậtK.thuậtK.thuậtK.thuật 
Chiều5HDHHDHHDHTD 
6NTTCNTTCNTTCHDH 
7K.HọcK.HọcAnhNTTC 
8S/hoạtS/hoạtS/hoạtS/hoạt 
    T/M BAN GIÁM HIỆU