UBND HUYỆN PHÚC THỌ     
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐÌNH     
         
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
Năm học 2022 - 2023
         
ThứBuổiTiếtLớp 5A1Lớp 5A2Lớp 5A3Lớp 5A4Lớp 5A5Ghi chú
HAISáng1CCCCCCCCCC 
2ToánToánToánAnhToán 
3Tập đọcTập đọcTập đọcToánAnh 
4K.họcK.họcK.họcTập đọcTập đọc 
Chiều5HDHHDHHDHHDHHDH 
6Lịch sửLịch sửLịch sửLịch sửLịch sử 
7Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đức 
8  
BASáng1TDM.THToánToánToán 
2M.THTDCh. tảCh. tảCh. tả 
3ToánToánTDLTVCLTVC 
4Ch. tảCh. tảM.THK.HọcK.Học 
Chiều5HDHHDHHDHHDHHDH 
6HDHHDHHDHHDHHDH 
7K.ThuậtK.ThuậtK.ThuậtK.ThuậtK.Thuật 
8NTTCNTTCNhạc  
Sáng1AnhToánToánToánToán 
2ToánAnhLTVCK.CHK.CH 
3LTVCLTVCAnhTDTin 
4K.CHK.CHK.CHTinTD 
Chiều5HDHHDHHDHHDHHDH 
6Địa lýĐịa lýNTTCĐịa lýĐịa lý 
7HĐTTHĐTTHĐTTHĐTTHĐTT 
8HỌP TỔ CM 
NĂMSáng1TDTinToánToánToán 
2TinTDT.ĐọcT.ĐọcT.Đọc 
3ToánToánTDTLVAnh 
4T.ĐọcT.ĐọcTinAnhTLV 
Chiều5TLVTLVĐọcHDHĐọc 
6HDHĐọcTLVĐọcHDH 
7ĐọcHDHHDHNTTCNhạc 
8 NhạcNTTC 
SÁUSáng1ToánToánToánToánToán 
2LTVCLTVCLTVCLTVCLTVC 
3AnhTLVTLVTDTLV 
4TLVAnhĐịa lýTLVTD 
Chiều5HDHHDHHDHHDHHDH 
6K.HọcK.HọcK.HọcK.HọcK.Học 
7NhạcS/HoạtS/HoạtS/HoạtMT 
8S/hoạtNhạcAnhM.THS/Hoạt 
     T/M BAN  GIÁM HIỆU